W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.
Akceptuje (nie pokazuj więcej tego komunikatu).
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Śląska Ekonomia Społeczna
Czcionka: A A+ A++
Zmiana kontrastu Kontrast
Internetowy katalog
podmiotów ekonomii społecznej
Województwa Śląskiego
Zaloguj

Logowanie


Znajdujesz się w: strona główna / spis firm

Opis firmy: Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Adres:

41-800 Zabrze, Plac Krakowski 4

Dane kontaktowe:

32 275-06-93
kis@mopr.zabrze.pl
Strona internetowa: www.mopr.zabrze.pl/kis.html

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30 wtorek 7.30-18.00

Data powstania organizacji:

2008 r.

Forma prawna:

Kategorie produktów / usług:

O organizacji:

Podstawą działania Klubu jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jesteśmy członkami Konwentu CIS – KIS. Realizując swoje statutowe cele KIS współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Celem Klubu jest: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Nazwa / rodzaj i opis produktu lub usługi:

Do zadań Klubu należy w szczególności: reintegracja społeczna i zawodowa, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego, organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury, integracja działań lokalnej społeczności, opracowanie i realizacja programów pomocowych, współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu, organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

Zajęcia KIS to: spotkania grupowe oraz rozmowy doradcze i konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone przez psychologów, konsultantów ds. doradztwa zawodowego oraz pracowników socjalnych są pogrupowane w trzy główne bloki tematyczne: warsztaty doradztwa zawodowego, psychoedukację, edukację społeczną. Z KIS współpracują również: prawnik, położna, lekarz, terapeuta uzależnień, którzy służą specjalistyczną wiedzą naszym uczestniczkom.W Klubie dostępna jest codzienna prasa oraz stanowisko komputerowe z dostępem do internetu dla osób poszukujących ofert pracy.

Kto może być uczestnikiem KIS?
Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Zabrza. Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Wniosek o uczestnictwo w zajęciach kandydat składa za pośrednictwem pracownika socjalnego w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika. Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:
1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 2015

Projekt i wykonanie: Noatun